วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ทำโฟลเดอร์นี้ให้พิเศษ...ด้วยภาพBackground

1. เปิด Notepad ขึ้นมา คัดลอกข้อความด้านล้างไป และทำการบันทึกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเปลี่ยนพื้นหลังสีขาวให้สวยงาม...ในชื่อ Desktop.INI

[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
IconArea_Image=H:\MyDir\พื้นหลัง.jpg
IconArea_Text=0xff00ff

[.ShellClassInfo]
ConfirmFileOp = 0
IconIndex = 0
IconFile = H:\MyDir\ไอคอนฉัน.ICO
InfoTip = แถบเหลืองแนะนำโฟลเดอร์...อยากบอกอะไรกรอกลงไปเลย

2. ระบุที่อยู่ของภาพที่คำสั่ง IconArea_Image ให้ถูกต้อง ถ้าจะให้ง่ายคลิ๊กขวาที่ภาพ Send to...Desktop(Create Shotcut) คลิ๊กขวาซ็อทคัดที่ Desktop คัดลอกที่อยู่ไฟล์ใน Target: และนำมาวางในคำสั่งนี้

3. กำหนดสีที่ IconArea_Text ได้ 65535 สี...มีหลักดังนี้ค่าสี 0x น้ำเงิน เขียว แดง (0x.B.G.R) มาผสมกันจาก 00 ถึง FFเช่น
0xFF0000 คือ น้ำเงินล้วน
0x00FF00 คือ เขียวล้วน
0x0000FF คือ แดงล้วน0x123456 คือ น้ำเงิน 12 เขียว 34 และแดง 56

4. กำหนดที่อยู่ของ Icon ให้ถูก โดยจะต้องเป็นไฟล์ .ICO เท่านั้นทำวิธีเดียวกันกับข้อ 2 (ถ้าหากหาไฟล์ .ICO ไม่ได้ ก็ไม่ต้องใส่...ให้ลบบรรทัด [.ShellClassInfo] ไปจนสุดไฟล์ทิ้งให้หมด)

5. เติมคำอธิบาย InfoTip เมื่อมีเมาส์มาวางที่โฟลเดอร์....(ตามใจชอบเลย)

6. พิมพ์คำสั่งพิเศษ...(กุญแจลับ เพราะลองกำหนดคุณสมบัตินี้บนวินโดวส์แล้ว...ทำไม่ได้) ที่ Start...Runattrib +r ที่อยู่ของโฟลเดอร์ที่เราจะกำหนดรูปแบบ เช่นattrib +r H:\MyDir

7. แนะนำนิดนึง...คือถ้า รูปภาพ ไอคอน และ Desktop.INI อยู่ในโฟลเดอร์พิเศษเลยจะดีมาก...และก็ทำการ Hiden มันโดยครอบทั้งหมดและคลิ๊กขวาProperties...Hiden

นำมาจากข้อเขียนของคุณแคทอาย (ปฐมเชทย์)

ไม่มีความคิดเห็น: