วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัครอาจารย์นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ด้านกฎหมายอาญา เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเทพสตรี โทร. 036-411-150
(รับสมัครถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับ)