วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แบบย่อ) โดยจะเป็นคนละทฤษฎีกับแนวคิด Realism หรือ Liberalism นะครับ โดยส่วนนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนจากเอกสารประกอบการสอนของอ.พีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง นะครับ
 

ไม่มีความคิดเห็น: