วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สรุปข่าว การประเมินสถานภาพของวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

การประเมินสถานภาพของวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556
 
 

ไม่มีความคิดเห็น: