วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

วันไหว้ครู

การไหว้ครู เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่นิยมกันมาแต่โบราณ ถือว่าเมื่อจะเริ่มกิจการใดๆ เช่น เริ่มศึกษาเล่าเรียน ต้องเริ่มไหว้ครูก่อน เรียกว่าขึ้นครู เพื่อการงานที่ริเริ่มนั้นๆจะสำเร็จด้วยดี ในเรื่องการเรียนหนังสือของโรงเรียนต่างๆนั้น กระทรวงศึกษาธิการก็มิได้ทอดทิ้งประเพณีโบราณ และได้วางเป็นระเบียบปฏิบัติในการนี้ไว้ เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น: